2017/10/10

KAWASAKI ZEPHYR750 Custom Bike ホワイトEX.


Street motorcycle in Japan
KAWASAKI ZEPHYR750 Custom Bike ホワイトマフラー